Tituly Meno Priezvisko Pracovisko Adresa Mesto Telefón
MUDr. Ondrej Balco Všeobecná nemocnica Šrobárova 1 Rimavská Sobota
MUDr., CSc. Tibor Bielik Gyn.pôr.klinika, FNsP F.D.Roosvelta Nám.L.Svobodu 1 Banská Bystrica +421484412141
MUDr. Slavomír Biľ Gyn-pôr.klinika, FNsP J.A. Reimana Hollého 14 Prešov +421517011122
MUDr. Ľubomír Božoň Gyn.pôr.odd., Vranovská nemocnica n.o. M.R. Štefánika 187/177B Vranov nad Topľou +421574865116
MUDr., PhD. Karol Brányik AMB, s.r.o. Ádorská 21 Dunajská Streda +421315524359
MUDr. Peter Brenišin Gyn.ambul. Francisciho 4977/22 Poprad
prim. MUDr., MPH Martin Buban Gyn.-pôr.odd., Nemocnica Trebišov ul. SNP 1079/76  Trebišov +42156 6660 663
MUDr. Peter Buc UROGYN, s.r..o. ZS-Hálkova 3 Žilina +421417232209
MUDr. Ružena Bugárová GYNARUB s.r.o. Stará Kremnička 300 Stará Kremnička
MUDr.,PhD, MPH Tomáš Danys Gyndanys s.r.o. Slovenská 11 Nové Zámky +421356404444
MUDr. Tibor Feldmár Gyn.amb.Poliklinika Veľkoblahovská 23 Dunajská Streda +421315571402
MUDr. Károly Földes AFK, s.r.o. č.d.576 Dolný Štál
prim. MUDr. Ján Galád Gynpor SK s.r.o. Ul.SNP 9 Sliač +421455326850
MUDr. Peter Gindl Ambul.gyn.,pôr.a mammológie Mierová 1435/35 Galanta
MUDr., PhD. Lubica Hammerová I.gyn.-pôr.klinika LFUK, FNsP Sv.Cyrila a Metoda Antolská ul. 11 Bratislava +421268672670
MUDr. Ivan Hlavatý Gyn.amb., Poliklinika Šurany Ul.SNP 2 Šurany +421356500884
prim.doc.MUDr.,
CSc.
Ivan Hollý II. Gyn.por.klinika FNsP Bratislava, Ružinov Ružinovská 4810/6 Bratislava
MUDr. Alexander Chudík Gyn.por.odd., Nemocnica Banisko 1 Brezno +421486302543
MUDr. Milan Karovič Gyn.pôr.klinika, FNsP F.D.Roosvelta Nám.L.Svobodu 1 Banská Bystrica +421484412141
prim. MUDr., PhD. Peter Kaščák Gyn.pôr.Klinika,FNsP Trenčín Legionárska 641/28 Trenčín +421326566203
MUDr. Branislav Kopčan CeGyS s.r.o. 28. októbra 1179/28 Trenčín +421948009005
MUDr. Ján Králik Gynpor SK s.r.o. Ul.SNP 9 Sliač +421455326850
MUDr. František Kruľ TOPGYN s.r.o. SNP 590/29 Svidník
MUDr. Ladislav Kubalík NZZ Gyn.ambul. Strojárska 20 Snina +421577621320
MUDr. Attila Leško Gyn.pôr.odd., Nemocnica sv.Barbory Špitálska 1 Rožňava
MUDr. Michal Lichvár NZZ Gyn.ambul. Hviezdoslavova 13 Spišská Nová Ves +421534423453
prim. MUDr., CSc. Tibor Matuška Gyn.pôr.klinika, FNsP Nové Zámky Slovenská 11 Nové Zámky +421356912360
MUDr. Jaroslav Novotný Gynod s.r.o. Hviezdoslavova 27 Kežmarok +421527781848
MUDr. Štefan Novysedlák Gyn.por.odd., Nemocnica Jánskeho 1 Spišská Nová Ves +421534199111
MUDr. Igor Olšavský III.gyn.por.klinika SZU Lúčna 57 Košice-Šaca +421557234202 (214)
MUDr., CSc. Jozef Oravec I.Gyn.pôr.klinika,FNsP Sv.Cyrila a Metoda, BA-Petržalka Antolská 11 Bratislava – Petržalka +421268673294
MUDr., PhD. Peter Papcun II. Gyn.por.klinika FNsP Bratislava, Ružinov Ružinovská 4810/6 Bratislava
MUDr. Jaroslav Pavlačík Gyn.ambul.VMSP Levoča Probstnerova cesta 2 Levoča +421534512651, kl.312, 321
prim. MUDr. Jaroslav Petrišin Gyn.pôr.odd. NsP Sv.Jakuba Sv.Jakuba 510/21 Bardejov +421544788218
MUDr. Roman Procházka 1.Gyn.por.klinika SZU Limbová 5 Bratislava
MUDr., PhD. Ján Richnavský III.gyn.por.klinika SZU Lúčna 57 Košice-Šaca +421557234207
MUDr., PhD. Martin Smolko SOFYC Clinic, Klinika 1-dňovej chirurgie Bajdejovská 24 Prešov +421512909030
MUDr. Barbara Spodniaková II.gyn.-pôr.klinika, FNsP Ružinov Ružinovská 4810/6 Bratislava  +421248234111
MUDr. Sven Szédely Gynpor SK s.r.o. Hviezdoslavova 1 Zvolen +421455326850
MUDr. Gabriela Šustová I.gyn.-pôr.klinika LFUK, FNsP Sv.Cyrila a Metoda Antolská ul. 11 Bratislava +421268672669
MUDr. Iveta Trnovská amb. č.1: Kalinčiakova 6 amb. 1: Kalinčiakova 6amb. 2: Hodžova 1 Sučany
Martin
+42143810036+421433810037
doc. MUDr., PhD, MPH. Peter Urdzík Explere s.r.o. Masarykova 17/A, 2. poschodie Košice +421915878345
MUDr. Silvia Zambová Gynekologická ambulancia ZAGYN s.r.o.  Námestie Osloboditeľov 12  Michalovce  +421917746641