Správa o činnosti Sekcie gynekologickej urológie za obdobie 2010-2014 – na stiahnutie