Predseda:
prim. MUDr. Ján Galád

Podpredseda:
doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD, MPH

Vedecký sekretár:
MUDr. Tomáš Danys, PhD., MPH

GYNPOR SK, s.r.o.
Hviezdoslavova 1
960 01 Zvolen
mobil.: +421 905 621123
Tel./Fax: +421 45 5326850
web: www.gynpor.sk
E-mail: galad@gynpor.sk
Prednosta
Gynekologicko-pôrodnícka klinika
UPJŠ LF a UN LP
Trieda SNP 1, 040 11 Košice
Tel.: + 421 55 640 3615
web: www.upjs.sk/lekarska-fakulta/kliniky-lf/gynekologicko-porodnicka-klinika
e-mail: peturdzik@gmail.com
Ambulancia gynekologickej urológie Gyndanys s.r.o.
Slovenská 11
940 34 Nové Zámky
tel.: +421 35 6404444
web: www.gyndanys.sk
e-mail: gyndanys@gmail.com
Aktualizácie, doplnenia a pripomienky môžete posielať na adresu: gyndanys@gmail.com alebo môžete použiť kontaktný formulár.

Kontaktujte nás.

* povinné