Slovenská gynekologicko – pôrodnícka spoločnosť SLS
Sekcia gynekologickej urológie SGPS SLS
Gynpor s.r.o. Sliač

V. kongres jednodňovej chirurgie
s medzinárodnou účasťou
Poruchy panvového dna
Diagnostika a liečba
1. informácia

 Hotel Kaskády, Sliač

12. 9. 2014

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte mi, aby som Vás pozval na V. kongres jednodňovej chirurgie, kde hlavnou témou bude diagnostika a liečba porúch panvového dna. Teším sa na stretnutie s Vami pri odborných témach, ale aj na príjemné stretnutia v rámci spoločenského večera, ktorý bude spojený so slávnostným otvorením nových priestorov nášho pracoviska.

Ján Galád

17,3010,00 Registrácia
8,30 9,00 Otvorenie konferencie
9,00  18,00 Odborný program
 I. Panvové dno, diagnostika a konzervatívna  liečba
  II. Operačná liečba inkontinencie
  III. Operačná liečba panvového prolapsu
  IV. Endoskopia v urogynekológii
vyžiadané prednášky
 17,30  19,00 Wellness – hotel Kaskády
 19,30  02,00 Spoločenský večer
Koordinátor akcie :  MUDr. Ján Galád, kontakt: +421 905 62 11 23, www.gynpor.sk
Web kongresu:  www.urogynekologia.sk
Miesto konania: Hotel Kaskády, Letecká 19, Sliač, www.hotelkaskady.sk
Rokovací jazyk: Slovenčina, Čeština
Prezentácie: Dataprojekcia v programe MS Office PowerPoint, prezentácie je potrebné odovzdať pred začiatkom prednáškového bloku.
Kredity: Akcia je zaradená do kreditného systému SACCME
Ubytovanie: (zabezpečuje si každý účastník individuálne)
Hotel Kaskády, Sliač , tel.: +421 45 53 00 026
Penzión na rožku, Sliač, tel: + 421 911 604 677
Hotel Pohoda, Sliač, tel.: +421 905 505 400
Registrácia:  e-mail gyndanys@gmail.com, písomne odoslaním návratky,
online na www.urogynekologia.sk,
osobne počas konferencie
Registračný poplatok: do 28.8.2014 po 28.8.2014
Člen SGPS, ČGPS 30 € 40 €
Nečlen 50 € 60 €
Člen SGPS do 30 rokov 20 € 30 €
Nad 70 rokov 0 € 20 €
Spoločenský večer 20 €
Možnosti platby: Bankovým prevodom na účet: 266 245 5126 / 1100 alebo v hotovosti na mieste
Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s, Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
IBAN: SK551100 0000 0026 6245 5126Konštatný symbol: 0558 Variabilný symbol: 120914
SWIFT: TATRSK BX
Poznámka: ako účel platby uveďte meno a priezvisko účastníka (nie názov spoločnosti) za účelom identifikácie platby, aktívni účastníci konferencie poplatok neplatia (1 autor)
Registračný poplatok zahŕňa: odborný program a materiály, coffee break, obed