Slovenská gynekologicko – pôrodnícka spoločnosť  SLS

Sekcia gynekologickej  urológie SGPS SLS

Gynpor s.r.o. Sliač

usporiadajú kongres

VI. SLOVENSKÁ KONFERENCIA
UROGYNEKOLÓGIA 2016

kaskady1

Témy: Inkontinencia moču a defekty panvového dna u žien,

diagnostika, konzervatívna a operačná liečba,

komplikácie liečby a ich riešenie, vplyv pôrodu na panvové dno.

Hotel Kaskády, Sliač
14.10.2016