17. 6. 2011
Nové Zámky – Správa z Konferencie Sekcie gynekologickej urológie – na stiahnutie 

28.9.2012
Sliač – Správa zo IV. kongresu jednodňovej chirurgie „PORUCHY  PANVOVÉHO DNA – na stiahnutie

28. 6. 2013
Nové Zámky – Správa z Konferencie Sekcie gynekologickej urológie – na stiahnutie