Koordinátor akcie:

MUDr. Ján Galád
kontakt: +421 905 62 11 23, www.gynpor.sk

Web kongresu: 

www.urogynekologia.sk

Miesto konania:

Hotel Kaskády
Letecká 19, Sliač – Sielnica, www.hotelkaskady.sk

Rokovací jazyk:

Slovenčina, Čeština

Prednášky:

Dĺžka prednášky maximálne 10 min,
vyžiadaná prednáška 20 min.

Prezentácie:

Dataprojekcia v programe MS Office PowerPoint, prezentácie je potrebné odovzdať
pred začiatkom prednáškového bloku.

Kredity:

Akcia je zaradená do kreditného systému CME 8 kreditov

Ubytovanie:

(zabezpečuje si každý účastník individuálne)
Hotel Kaskády, Sliač – Sielnica, tel.: +421 45 53 00 026
Penzión na rožku, Sliač, tel: + 421 911 604 677
Hotel Pohoda, Sliač, tel.: +421 905 505 400

Spoločenký večer:

Gynpor s.r.o., Ul. SNP 9, Sliač (doprava zabezpečená)

Registrácia:

online na www.urogynekologia.sk,
e-mail gyndanys@gmail.com,
telefonicky 0917 770 003,
osobne počas konferencie
Registračný poplatok:   do 8.9.2014  po  8.9.2014
Člen SGPS, ČGPS  30 €  40 €
Nečlen  50 €  60 €
Člen   SGPS do 30 rokov  20 €  30 €
Nad 70 rokov  0 €  20 €
Spoločenský večer 20 €
Možnosti  platby: Bankovým prevodom na účet: 266 245 5126 / 1100 alebo v hotovosti na mieste
Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s, Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
Konštatný symbol: 0558 Variabilný symbol: 120914
IBAN: SK551100 0000 0026 6245 5126 SWIFT: TATRSK BX
Poznámka: ako účel platby uveďte meno a priezvisko účastníka (nie názov spoločnosti)
za účelom identifikácie platby, aktívni účastníci konferencie poplatok neplatia ( 1 autor)
Registračný poplatok zahŕňa: odborný program a materiály, coffee break, obed