7,00 – 10,00 Registrácia
8,30 – 8,50 Otvorenie konferencie
8,50 – 10,45 I. Panvové dno, diagnostika, konzervatívna liečba
Predsedníctvo: L. Krofta, J. Marenčák, J. Mašata
1. Fukčné a morfologické zmeny panvového dna po prvom pôrode – longitudinálna štúdia
K. Dlouhá, L. Krofta, M. Krčmář, I. Urbánková, J. Feyereisl, Praha
(10 min)
2. MRI pri hodnotení defektov panvového dna v náväznosti na vaginálny pôrod
M. Krčmář, L. Krofta, K. Dlouhá, I. Urbánková, J. Feyereisl, Praha
(10 min)
3. Integrovaná diagnostika panvového dna
F. Záťura, Z. Kachlířová, Praha
(15 min)
4. Zmiešaná inkontinencia moču u žien
B. Kopčan, P. Kaščák, Trenčín
(10 min)
5. Inkontinencia moču a sexuálna dysfunkcia
J. Marenčák, Skalica
(15 min)
6.  Vplyv príznakov OAB na kvalitu života – výsledky štúdie v SR
I. Minčík, Prešov
(15 min)
7.  Pudendálna neuropatia ako multikompartmentový problém
M. Otčenášek, Praha
(15 min)
10,45 – 11,00 Prestávka
11,00 – 12,50 II. Operačná liečba inkontinencie
Predsedníctvo: M. Halaška, A. Martan, I. Minčík
8. Operácie Single Incision Slings – aký majú liečebný efekt ?
A. Martan, J. Mašata, K. Švabík, Praha
(15 min)
9. Randomizovaná štúdia k porovnaniu úspešnosti TVT- O a Ajust
pások pri liečbe stresovej inkontinencie moču u žien – ročné výsledky
J. Mašata, K. Švabík, P. Hupka, R. Haddal, A. Martan, Praha
(15 min)
10. Menej obvyklé metódy liečby inkontinencie – umelý zvierač, sakrálna
neuromodulácia, derivačné metódy
M. Otčenášek, Praha 
(15 min)
11. Naše skúsenosti so systémom i – Stitch pri kolposuspenzii
Ľ. Hamerová, J. Oravec, Bratislava
(15 min)
12. Inkontinencia moču od symptónu k riešeniu
P. Urdzík, Košice
(10 min)
13. Chirurgická liečba vezikovaginálnej fistuly – optimálny diagnostický liečebný postup
I. Minčík, Prešov
(15 min)
14. Augmentácia močového mechúra – ultimum refugium
Ľ. Lachváč, Košice
(10 min)
12,50 – 13,50 Obed
13,50 – 16,00 III. Operačná liečba POP
Predsedníctvo: J. Feyereisl, Z. Adamík, I. Hollý
15. Syntetický implantát v liečbe POP – máme dôvod k jeho použitiu?
J. Feyereisl, L. Krofta, I. Urbánková, K. Dlouhá, M. Krčmář, Praha 
(15 min)
16. Sakrospinálne ligamentum ako cieľ chirurgie prolapsu
M. Halaška, O. Šottner, K. Maxová, Praha
(15 min)
17. Sieťky – kedy a prečo?
K. Švabík, J. Mašata, A. Martan, Praha
(15 min)
18. Riešenie descenzu uteru u mladých žien
Z. Adamík, Zlín
(15 min)
19. Operácie POP u starších žien – výsledky, riziká, komplikácie
I. Huvar, I. Čadková, Brno
(15 min)
20. Vývoj operačného riešenia prolapsu vaginálneho pahýľa vo FN Trenčín
P. Kaščák, B. Kopčan ,Trenčín
(15 min)
21. Cystokéla – možnosti operačnej liečby
J. Galád, Sliač
(10 min)
16,00 – 16,15 Prestávka
16,15 – 18,15 IV. Operačná liečba POP, endoskopia v urogynekológii
Predsedníctvo: I. Huvar, M. Otčenášek, P. Urdzík
22. Laparoskopická sakrokolpopexia – rozbor výsledkov  (follow up 12 m)
L. Krofta, J. Drahoňovský, L. Pondělíček, K. Dlouhá, , M. Krčmář, I. Urbánková,
J. Feyereisl, Praha
(15 min)
23. Rekonštrukčná chirurgia panvového dna na našom oddelení
J. Petrišin, Bardejov
(10 min)
24. Laparoskopia v liečbe zostupu panvových orgánov – evolúcia, racionálne výsledky
D. Struppl, Praha
(15 min)
25. Závažná komplikácia tradičnej operačnej liečby POP
P. Papcun, I .Hollý, Bratislava
(10 min)
26. Súčasný stav robotickej chirurgie na Slovensku
J. Babeľa, V. Baláž, B. Bystrica
(15 min)
27. Naše skúsenosti s laparoskopickou supracervikálnou hysterektomiou
P. Kaščák, B. Kopčan, M. Hlaváčik
(10 min)
28. Supravaginálna amputácia – súčasné možnosti
J. Králik, J. Galád, S. Szedély, I. Riško, Sliač
(10 min)
29. Register urogynekologických operácii v ČR a SR
O. Šottner, J. Galád, T. Danys 
(10 min)
18,15 Záver konferencie
18,15 – 19,30 Wellness – hotel Kaskády
19,45 – 20,00 Slávnostné otvorenie – Gynpor Sliač
20,00 – 02,00 Spoločenský večer – Gynpor Sliač