Predseda:

prim. MUDr.Ján Galád

Podpredseda:

doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH

Vedecký sekretár:

MUDr. Tomáš Danys, PhD., MPH